ต้นไม้ในพุทธประวัติ


icon-leafsคำนำ
icon-leafsต้นโพธิ์ icon-leafsต้นสาละ
icon-leafsต้นไทรนิโครธ icon-leafsต้นจิก
icon-leafsต้นเกด icon-leafsต้นหว้า
icon-leafsต้นกุ่มบก icon-leafsต้นประดู่ลาย ประดู่แขก
icon-leafsต้นสีเสียด icon-leafsต้นสะเดาอินเดีย
icon-leafsต้นตะเคียนทอง icon-leafsต้นมะม่วง
icon-leafsต้นมะขามป้อม icon-leafsต้นส้ม
icon-leafsต้นปาริฉัตร icon-leafsต้นไผ่
icon-leafsต้นฝ้าย icon-leafsต้นตาล
ดาวน์โหลดฉบับเต็ม (PDF – 39.3 MB)