ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเชียงใหม่ : ทองกวาว


PT_Thongkwaw1 PT_Thongkwaw2