ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุพรรณบุรี : มะเกลือ


PT_Maklua1 PT_Maklua2