ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช : แซะ


PT_Sae1 PT_Sae2