ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดนครพนม : กันเกรา


PT_Kankrao1 PT_Kankrao2