แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี


 ดาวน์โหลด PDF (301 KB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี-แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 1