สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย-แปลงปลูก59 แปลงที่ 20