แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา


 ดาวน์โหลด PDF(2.88 MB)

สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา-แปลงปลูก59 แปลงที่ 1สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา-แปลงปลูก59 แปลงที่ 2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา-แปลงปลูก59 แปลงที่ 3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา-แปลงปลูก59 แปลงที่ 4