แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่


 ดาวน์โหลด PDF (2.20 MB)

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 1ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 2ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 3ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 4ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่- แปลงปลูกต้นไม้59 แปลงที่ 5