แปลงปลูกต้นไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง


 ดาวน์โหลด PDF(1.58 MB)

ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง-แปลงปลูก59 แปลงที่ 2