แปลงปลูกต้นไม้ ของผู้ขอรับกล้าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559


icon-report  สรุปข้อมูลผลการแจกจ่ายกล้าไม้รายจังหวัด ico-map แผนที่แปลงปลูกผู้ขอรับกล้าไม้
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์ icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่ icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ icon-leafsศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
icon-leafsโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (1) จังหวัดร้อยเอ็ด icon-leafsโครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ (2) จังหวัดศรีสะเกษ
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
icon-leafs สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
icon-leafsสวนป่าดงน้อย – ปากปวน จังหวัดเลย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช จังหวัดนครราชสีมา icon-leafsสวนป่ากลางดง
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
หน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ สังกัดสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
 icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส  icon-leafsสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา