รายงานผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566


หน่วยงานรายงาน
1ส่วนผลิตกล้าไม้
1.1 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
1.2 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย
1.3 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ตาก
1.4 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
1.5 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
1.6 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
1.7 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
1.8 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
1.9 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
1.10 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
1.11 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครศรีธรรมราช
1.12 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
1.13 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
1.14 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
1.15 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
1.16 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครพนม
1.17 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
1.18 ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
2สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
2.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่
2.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
2.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
3สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
3.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
3.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
3.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
3.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
4สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
4.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
4.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
4.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปาง
4.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ จังหวัดลำปาง
4.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่พริก จังหวัดลำปาง
4.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
4.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
4.8 สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
5สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
5.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
5.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
5.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
5.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
6สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
6.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
6.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก
6.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
6.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
6.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
6.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
6.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
6.8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6.9 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
7สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
7.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
7.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
7.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
7.4 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย
7.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
7.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
7.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
7.8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
8สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
8.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
8.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
8.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
8.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
8.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
8.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
8.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
8.8 สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์
8.9 สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
8.10 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
8.11 โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด
8.12 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
9สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
9.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง - จักราช
9.2 สวนป่ากลางดง
9.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
9.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
9.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
9.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
9.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
9.8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
9.9 สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
9.10 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
9.11 สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
9.12 สถานีเพาะชำกล้าไม้คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
10สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
10.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
10.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
10.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
10.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
11สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
11.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
11.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
11.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
11.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
11.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
12สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
12.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
12.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
12.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
13สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
13.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช
13.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
14สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
14.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
14.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
15สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
15.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
15.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
16สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
16.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
16.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่
16.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
16.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
16.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัว จังหวัดน่าน
17สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
17.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
17.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
17.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
17.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
17.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
18สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
18.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
18.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
18.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
19สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
19.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม
19.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
20สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
20.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
20.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
20.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
20.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
20.5 โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 2 จ.ศรีสะเกษ
21สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
21.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
21.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
21.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
21.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
21.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาอีด่าง จังหวัดสระแก้ว
21.6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)
21.7 สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
22สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
22.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
22.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
22.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
22.4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
22.5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
23สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
23.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่
23.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
23.3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
24สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
24.1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
24.2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
ข้อมูล ณ วันที่ 26 เม.ย. 2567