รายงานผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ลำดับหน่วยงานรายงาน
ส่วนผลิตกล้าไม้
1ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
2ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
3ศูนย์เพาะชำกล้าไม้กรุงเทพฯ
4ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
5ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
6ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
7ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
8ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
9ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงราย
10ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
11ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
12ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
13ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
14ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
15ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้อำเภอปง จังหวัดพะเยา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่ทะ จังหวัดลำปาง
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้วังเหนือ จังหวัดลำปาง
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่พริก จังหวัดลำปาง
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้มวกเหล็ก
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้วังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
4 สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้นามน จังหวัดกาฬสินธุ์
9 สถานีเพาะชำกล้าไม้สามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
10 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
11 โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 1 จ.ร้อยเอ็ด
12 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง - จักราช
2 สวนป่ากลางดง
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้บัวเชด จังหวัดสุรินทร์
7 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปราสาท จังหวัดสุรินทร์
8 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
9 สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
10 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
11 สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้ปัว จังหวัดน่าน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้ชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
5 โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ที่ 2 จ.ศรีสะเกษ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)
6 สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
3 สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการฯ ป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้)
4 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
5 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
3 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
1 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
2 สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เม.ย. 2567