รายงานผลทะเบียนจ่ายกล้าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


ลำดับที่ชื่อหน่วยงานรายงาน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
1สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่
2สถานีเพาะชำกล้าไม้ (แม่แตง) จังหวัดเชียงใหม่
3สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำพูน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 สาขาแม่ฮ่องสอน
4สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5สถานีเพาะชำกล้าไม้เมืองปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
6สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงราย
7สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพะเยา
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
8สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลำปาง
9สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์
10สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
11สถานีเพาะชำกล้าไม้สบปราบ จังหวัดลำปาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่
12สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดแพร่
13สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดน่าน
14สถานีเพาะชำกล้าไม้ลอง จังหวัดแพร่
15สถานีเพาะชำกล้าไม้เวียงสา จังหวัดน่าน
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
16สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตาก
17สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุโขทัย
18สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกำแพงเพชร
19สถานีเพาะชำกล้าไม้แม่สอด จังหวัดตาก
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขานครสวรรค์
20สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครสวรรค์
21โครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่วงก์-แม่เปิน
22สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิจิตร
23สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุทัยธานี
24สถานีเพาะชำกล้าไม้ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก
25สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพิษณุโลก
26สถานีเพาะชำกล้าไม้หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
27สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระบุรี
28สถานีเพาะชำกล้าไม้ (มวกเหล็ก)
29สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอ่างทอง
30สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสิงห์บุรี
31สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยนาท
32สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดลพบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
33สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุดรธานี
34สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเลย
35สวนป่าดงน้อย-ปากปวน จังหวัดเลย
36สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองบัวลำภู
37สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดหนองคาย
38สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบึงกาฬ
39สถานีเพาะชำกล้าไม้สังคม จังหวัดหนองคาย
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 สาขานครพนม
40สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครพนม
41สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสกลนคร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
42สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดขอนแก่น
43สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
44สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมหาสารคาม
45สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์
46สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด
47สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดมุกดาหาร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี
48สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี
49สถานีเพาะชำกล้าไม้บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
50สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
51สถานีเพาะชำกล้าไม้หนองเต็ง-จักราช
52สวนป่ากลางดง
53สถานีเพาะชำกล้าไม้ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
54สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุรินทร์
55สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดบุรีรัมย์
56สถานีเพาะชำกล้าไม้ละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
57สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชัยภูมิ
58สถานีเพาะชำกล้าไม้เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ
59สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
60สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชลบุรี
61สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระยอง
62สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดจันทบุรี
63สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตราด
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี
64สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปราจีนบุรี
65สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสระแก้ว
66สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครนายก (ทุ่งโพธิ์)
67สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขาหินซ้อน)
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
68สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกาญจนบุรี
69สถานีเพาะชำกล้าไม้พุทธมณฑล
70สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี
71สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรสาคร
72สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเพชรบุรี
73สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
74สถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
75สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสุราษฏร์ธานี
76สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดระนอง
77สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดชุมพร
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
78สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช
79สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
80สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดตรัง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่
81สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดกระบี่
82สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพังงา
83สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดภูเก็ต
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
84สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสตูล
85สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดปัตตานี
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 สาขานราธิวาส
86สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนราธิวาส
87สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดยะลา
หน่วยงานในสังกัดส่วนเพาะชำกล้าไม้
88ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ราชบุรี
89ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จันทบุรี
90ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ กรุงเทพฯ
91ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ฉะเชิงเทรา
92ศูนย์เพาะชำกล้าไม้นครราชสีมา
93ศูนย์เพาะชำกล้าไม้มหาสารคาม
94ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ยโสธร
95ศูนย์เพาะชำกล้าไม้อุดรธานี
96ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เชียงใหม่
97ศูนย์เพาะชำกล้าไม้แพร่
98ศูนย์เพาะชำกล้าไม้เพชรบูรณ์
99ศูนย์เพาะชำกล้าไม้ชุมพร
100ศูนย์เพาะชำกล้าไม้สงขลา
101ศูนย์เพาะชำกล้าไม้พัทลุง
102โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 1 จังหวัดร้อยเอ็ด
103โครงการพัฒนาป่าไม้ทุ่งกุลาร้องไห้ 2 จังหวัดศรีสะเกษ
104สถานีเพาะชำกล้าไม้บ้านนา จังหวัดนครนายก
105สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดสมุทรปราการ
106สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
107สถานีเพาะชำกล้าไม้กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
108สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดนนทบุรี
หน่วยงานในสังกัดส่วนปลูกป่าภาครัฐ
109สวนป่าท่องเที่ยว (โครงการพัฒนาสวนป่ายางน้ำกลัดเหนือ-ใต้)