ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดเลย : สนสามใบ


PT_Son3bai1 PT_Son3bai2