ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอ่างทอง : มะพลับ


PT_Maplub1 PT_Maplub2