ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี : เคี่ยม


PT_Kiem1 PT_Kiem2