ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยอง : สารภีทะเล


PT_Sarapeetale1 PT_Sarapeetale2