ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดชัยภูมิ : ขี้เหล็กบ้าน


PT_Kheelekban1 PT_Kheelekban2