การประชุม United Nations Forum on Forests สมัยที่ 14

เจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ (นายปรีชา องค์ประเสริฐ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ) ได้เข้าร่วมการประชุม United Nations Forum on Forests สมัยที่ 14 ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา