สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ยินดีต้อนรับ...

01 ธ.ค. 2019

The 21th Council Session of the International Bamboo and Rattan Organisation (INBAR)

วันที่ 29 พย.2562 ผอ.สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีองค์กรเครือข่ายไผ่และหวายนานาชาติครั้งที่...

26 พ.ย. 2019

The ASEAN-ROK High Level Meeting on Forestry 2019

...

17 ต.ค. 2019

Opening Ceremony The 41st Meeting of the ASEAN Ministers on Agriculture and Forestry

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ และนางสาวปรารถนา มีสินเจริญ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้ครั้งที่...

18 ก.ย. 2019

Celebrates 123rd Anniversary of Royal Forest Department

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ...

16 ก.ย. 2019

Annual International Training Course – AITC

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสาวศศิมา อารี นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ...

16 ก.ย. 2019

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากองค์กรความร่วมมือด้านป่าไม้แห่งเอเชีย (Asian Forest Cooperation Organization : AFoCO)

นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้...

Slider

15 มิ.ย. 2021

Seminar on Import and Export Management and Protection of Endangered Species

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Import and Export Management and Protection of Endangered Species โดยเป็นการฝึกอบรมในระบบ...

15 มิ.ย. 2021

Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials from Developing Countries

ทุนฝึกอบรมหลักสูตร Seminar on Forest Law Enforcement and Governance for Officials from Developing Countries...

Slider
ประชุมร่วมหารือภาคีเพื่อจัดการความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

...

ประชุมร่วมกันพิจารณาในการร่วมเป็นหน่วยงานดำเนินงานหลัก (Primary Political Partner) โครงการวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง (Transformative Pathways) ระหว่างกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรดำเนินโครงการในประเทศไทย

...

Annual Technical Workshop for Project Management & Performance Review

...

การประชุมผู้ประสานงานโครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุมคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย ครั้งที่ 9 (9th Project Coordination Meeting)

...

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564

...

การประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการต่อต้านการค้าไม้ผิดกฎหมายและการค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 19

...

Slider
ธรรมมะเพื่อความสุขในการทำงาน

...

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 9 เดือน

...

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สำนักการป่าไม้ต่างประเทศ รอบ 6 เดือน

รายงานผลตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนานวัตกรรม/การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการทำงาน...

การประชุมผู้ประสานงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวนในมาเลเซียและไทย ครั้งที่ 9

วันที่ 11 มิถุนายน 2554 นายจิระสักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะผู้อำนวยการโครงการปรับสภาพ พันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น...

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

...

การประเมินผลส่วนราชการ สปต

...

Slider

24 เม.ย. 2020

Forest in Thailand and the Earth Day 2020 (Thailand Today)

ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ ได้รับมอบหมายจากท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ให้การสัมภาษณ์ในรายการ Thailand...

22 เม.ย. 2020

Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and Community Forest

Video Clip on Criteria and Indicators for Sustainable Management of Forest Plantation and Community Forest...

20 เม.ย. 2020

Bang Kachao Biological Diversity Learning and Conservation Center

Bang Kachao BiodiversiStrengthening Urban Forestry Demonstration Site of Bang Kachao (Thailand) for Biodiversity...

Slider

Welcome

Cooperation Project

Cooperative Organization Website

en_USEnglish