คณะผู้แทนจากเครือข่ายเพื่อการจัดการและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APFNet) เข้าพบผู้บริหารกรมป่าไม้

คณะผู้แทนจากเครือข่ายเพื่อการจัดการและการฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียและแปซิฟิก (APFNet) ขอเข้าพบผู้บริหารกรมป่าไม้ ในการเดินทางมาประเทศไทย เพื่อติดตามการดำเนินงานความร่วมมือของ APFNet ภายในประเทศไทย รอบระยะเวลา 10 ปี ในระหว่างวันที่ 2-6 มิถุนายน 2562 โดยมีกำหนดเข้าพบผู้บริหาร ผู้แทน นักเรียนทุน APFNet และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือของ APFNet เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักแผนงานและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้