ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านเชตวัน หมู่ที่ 12 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าร ...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่และสักการะศาลพระพรหม เนื่องในวันสงกรานต์โดยมี

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่และสักการะศาลพระพรหม เนื่องในวันสงกรานต์โดยมี ว่าที่พันตรี นรินทร์ ปิ่นสกุล ผู้อำนวย ...

ประชุมโครงการ STRONG “จิตพอเพียงต้านทุจริต” และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 4 มีนาคม 2567 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นายกนก นมะหุต ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 8 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นประธานในการ ...

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” ซึ่งต ...

ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง