แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 14 มิถุนายน 2024


ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าไม้ 4 ประเภท จำนวน 44,000 กล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้าไม้ 4 ประเภท จำนวน 44,000 กล้า โครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอ […]