หนังสือเวียนเดือนพฤศจิกายน 2558


ขอขอบคุณในความร่วมมือบริจาคโลหิต(ธุรการ)

ขอแจ้งชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้สำหรับติดต่อราชการและประมานงานฯ(ธุรการ)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2558(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล ในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาาน ประจำปี 2558(ธุรการ)

ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ(ธุรการ)

ขอเชิญสังจองและบูชาวัตถุมงคล รุ่น ยอดเยี่ยม กรมยุทธโยธาทหารบก(ธุรการ)

ขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 เรื่อง (ธุรการ)