ข่าวกิจกรรม


พิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 (วันที่ 14-17 กันยายน 2559)

วันที่ 14 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ท่านอธิบดีกรมป่าไม้ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2559 (ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2559) และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ประชารัฐ พิทักษ์ป่า ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน”


พิธีปิดการอบรม “รุกขกร กรมป่าไม้” 2

เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม “รุกขกร กรมป่าไม้” และชมการสาธิตการบำรุงรักษา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ ในบริเวณของกรมป่าไม้ ตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยต่อสภาพต้นไม้ใหญ่บริเวณสองข้างถนนทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด


กิจกรรมปลูกป่า “ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน”

  เมื่อวันที่ 27สิงหาคม 2559 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ และ นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า ‘ปันรัก คืนผืนป่า สู่ผืนดิน’