“รมว.ทส. สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกป่าพรุควนเคร็งอีกโดยเด็ดขาด ลั่น จะไม่ยอมให้ป่าพรุที่สมบูรณ์ถูกบุกรุกกลายเป็นป่าเสื่อมโทรม หลังลงพื้นที่บินสำรวจสถานการณ์ไฟป่าพรุ พร้อมติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช”


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะที่ปรึกษา เลขานุการ ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่ไฟป่าพรุควนเคร็ง พร้อมได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า และมอบสิ่งของจำเป็นให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ไฟป่า แผนหยุดยั้งการทำลายและฟื้นฟูป่าครุควนเคร็ง รวมทั้งรับฟังสรุปแนวทางการฟื้นฟูป่าพรุ โดยมีนายถาวรวัฒน์ คงแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ข้าราชการ เจ้าหน้า และเครือข่าย ผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช) ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

“ขอขอบคุณ และเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ตราบ ใดที่ยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการทุกอย่างภายใต้อำนาจหน้าที่ในสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ กำลัง ปัจจัย ในการปฏิบัติงาน เพื่อดูแล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกคน เนื่องจากทราบดีว่ากำลังของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานมีน้อย แต่พื้นที่ป่าที่ต้องดูแลทั้งประเทศมีจำนวนหลายล้านไร่ การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ ต่างๆ และขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่จึงเป็นเรื่อง ที่สำคัญ และขอยืนยันว่าจะทำหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้ดีที่สุด เพราะผลงานของกระทรวงฯ ไม่ได้อยู่ที่รัฐมนตรีฯ ปลัดกระทรวงฯ หรืออธิบดี ที่อยู่ ณ ที่นี้ แต่ความสำคัญและหัวใจสำคัญของกระทรวงฯ อยู่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน เพราะทุกท่าน คือผลงานและความสำเร็จของกระทรวงฯ”

คำกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานดับไฟป่า ในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมเน้นย้ำอีกว่า “ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยจะระดมสรรพกำลังของจิตอาสาในทุกจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่ของป่าพรุ มาร่วมกันฟื้นฟูป่าพรุ จะไม่ยอมให้มีคำว่าพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมขึ้นมาอีก ทั้งนี้ ได้ประสานไปยังกรมป่าไม้ ในการจัดเตรียมกล้าไม้นับแสนต้น นำมาฟื้นฟูป่าพรุ และประเทศไทยจะต้องไม่มีป่าเสื่อมโทรมอีก คนกับป่าจะต้องอยู่ร่วมกันได้ คนจะต้องช่วยดูแลป่า เมื่อใดที่คนดูแลป่า ๆ ก็จะดูแลคน ปัญหาต่าง ๆ ก็จะหมดไปเอง

ขณะเดียวกันได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนฟื้นฟูป่าพรุ ทั้งนี้ให้เตรียมกล้าไม้เพื่อการฟื้นฟูป่าพรุให้มากที่สุด ให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาลสำรวจแล้วจัดทำแหล่งน้ำกระจายทั่วพื้นที่ป่าพรุ ให้กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯประสาน สปก.และหน่วยงานรับผิดชอบเกี่ยวกับที่ดินทุกประเภทร่วมกันกำหนดแนวขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเป็นชุดข้อมูลเดียวกัน เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการพื้นที่ พร้อมให้ออกแบบการบริหารจัดการน้ำเมื่อฝนตกมาต้องกักเก็บน้ำไว้ในป่าพรุให้มากที่สุด และที่สำคัญต้องสร้างจิตสำนึกประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงประโยชน์ของป่าพรุเพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับป่าพรุอย่างสมดุลยั่งยืน นอกจากนี้จัดให้มีการปลูกป่าด้วยการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนโดยกำหนดประมาณเดือนพฤศจิกายน 2562 และป้องกันไม่ให้ผู้ใดบุกรุกป่าอีกโดยเด็ดขาด สุดท้ายจะต้องพัฒนาอากาศยานไร้คนขับที่สามารถบินได้ระยะไกล บินได้นาน พร้อมมีกล้องตรวจจับความร้อนอีกด้วย

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *