แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 24 พฤศจิกายน 2022


ภารกิจให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไปในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมการปฎิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ ในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไป ในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Advisory Mission) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี