แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2022


ตรวจติดตามเตรียมพร้อมเปิดท่องเที่ยว “พะเนินทุ่ง”

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยวฯ ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี มอบนโยบายและตรวจติดตามความพร้อมการเปิดท่องเที่ยวเขาพะเนินท […]


วันปิยมหาราช 2565

วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี โดย นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ


วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามท้องที่จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 อสทล. ทสม. ประชาชน และนักเรียน จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชา […]