แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 1 พฤศจิกายน 2022


ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ หัวหน้าสวนป่าท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ. 2566 และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น แขวงตลาดบางเขต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน


วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ตรวจเยี่ยมแก้ปัญหาลิงรบกวนและเฝ้าระวังป้องกันฝูงลิงแสมบุกทำร้ายและกัดเด็กนักเรียน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหว […]