แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤศจิกายน 2022


ภารกิจให้ความช่วยเหลือในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไปในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมการปฎิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือ ในการเตรียมการทบทวนสถานภาพทั่วไป ในการอนุรักษ์ของแหล่งมรดกโลกกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN Advisory Mission) ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


ตรวจติดตามการดำเนินโครงการปรับปรุงดินชั้นฐานรากอ่างเก็บน้ำมรสวบและร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.30 น.นายบุญเกื้อ เจี้ยมดี ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ร่วมกับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและช […]