แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 27 กรกฎาคม 2022


กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

วันอังคาร ที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยศูนย์ป่าไม้ชุมพรร่วมกับเทศบาลตำบลบางหมาก จังหวัดชุมพร จั […]


พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11(สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไ […]