Nopparat


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2564

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่า […]


ร่วมจัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้เนื่องในวันป่าไม้โลก พ.ศ.2564

วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุรา […]


พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]


พิธีทำบุญตักบาตรกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 6.30 น สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธ์ุ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]


กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “กรมป่าไม้ ปันสุขให้ประชาชน”

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) ผอ.ส่วนทุกส่วน […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


กิจกรรมจิตอาสาบูรณาการ การจัดอาหารประกอบเลี้ยง โรงครัวประจำจังหวัด

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ใ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใ […]