แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: พฤษภาคม 2022


กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนส่ […]


กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]