แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 11 ธันวาคม 2019


Kick off กิจกรรมการขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟม

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธ […]