ไม่มีหมวดหมู่


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


กิจกรรมจิตอาสาบูรณาการ การจัดอาหารประกอบเลี้ยง โรงครัวประจำจังหวัด

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ใ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563

วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ใน […]


Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2563

วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยาก […]


พิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2563 ณ วัดป่าท่าไท ต.คลองพา อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

วันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่าประจำปี 2563 เพื่อสร้างองค์พระประธาน ประจำม […]