ไม่มีหมวดหมู่


กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) นายสัจรินทร์ ศรีเสน ผู้อำนวยการส่วนส่ […]


กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565

วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจ […]


ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2565

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ […]


ประชุมประจำเดือน 1/2565

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป […]


กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)        จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564 โดยนายจงรัก ทรงรัตนพัน […]


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม […]


กิจกรรมจิตอาสาบูรณาการ การจัดอาหารประกอบเลี้ยง โรงครัวประจำจังหวัด

วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) โดย นายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สฎ.) และเจ้าหน้าที่ใ […]


กิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ที่เสียหายจากไฟป่า และปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ. ศ. 2563

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สํานักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 สุราษฎร์ธานี โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ใ […]