กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564


วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

       จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564 โดยนายจงรัก ทรงรัตนพันธุ์ ผอ.สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรม ดังนี้

          1) กิจกรรมบำรุง ใส่ปุ๋ย และปลูกซ่อมต้นไม้ แปลงปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          2) กิจกรรมบำรุงใส่ปุ๋ย ปลูกเสริม และตัดแต่งกิ่งดูแลรักษาต้นไม้โดยรุกขกร แปลงรวมพันธุ์ไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด 76 จังหวัด ณ โครงการ อพ.สธ. อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น