แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 8 กรกฎาคม 2021


เตรียมเคลื่อนย้ายไม้ของกลาง “คดีไม้สาละวิน”

5 กรกฎาคม 2564 นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการขนย้ายไม้ของกลาง คดีไม้สาละวินที่คดีสิ้นสุดแล้ว เพื่อนำไปก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า โดยมี นายเฉลิมเกียรติ สุดสา […]


ขยายผลจับกุมขบวนการลักลอบตัดไม้เทียนทะเลเกาะสมุย

“ชุดพยัคฆ์ไพร นำกำลังเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการพยัคฆ์ไพรภาคใต้ ร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สฎ.16 (เกาะสมุย) ขยายผลจับกุมหลังพลเมืองดีร้องเรียนพบบุคคลต่างพื้นที่เข้ามาถางป่า เตรียมปลูกสวนทุเรียน ตรวจสอบพบที่ดินมีมูลค่าไร่ละไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท”นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษ […]