แฟ้มเก็บเอกสารรายวัน: 28 มกราคม 2021


ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเพาะชำกล้าไม้ทั่วไป 400,000 กล้า ของสถานีเพาะชำกล้าไม้เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)