แฟ้มเก็บเอกสารรายเดือน: ตุลาคม 2020


กิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ท้องที่บ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

วันที่ 21 คุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นำโดย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 สาขาเพชรบุรี ได้จัดกิจกรรมปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ ป่าชุมชนบ้านพุตูม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางหัก-เขาปุ้ม ท้องที่บ้านพุตูม หมู่ที่ 5 ต.ห้วยลึก อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยได้ทำการปลูกซ่อม ดายวัชพืช ใส่ปุ๋ย พรวนดิน ให้กับต้นไม้ที่ได้ปลูกตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]


“น้ำใจ ทส. ช่วยเหลือประชาชน”

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และแจกจ่ายน้ำดื่ม โดยได้รับความร่วมมือจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้แก่ผู้ประสบภัยท้องที่ ต.บ้านกุ่ม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ชุมชนบ้านบางลำภู ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 🌳หลังจากนั้น ทปษ.ทส. ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ ปม. อส. […]


ที่ปรึกษา รมต.ทส.ทำบุญถวายพระราชกุศุล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี 🌳นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม และเจ้าหน้าที่ ปม. อส. ทช. รร.สุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี ดร. ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น. 🌳ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายชาตรี วชิระเผด็จศึก ผอ.สจป.ที่ 10 สาขาเพชรบุรี นายสุดใจ บุตรแตง ผอ.ส่วนส่งเสริมการป่าไม้ นายชำนาญ สมบัตรนิมิตร ผอ.ศูนย์ป่าไม้เพชรบุรี และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรี ท้องที่อำเภอบ้านแหลม สะพานพระครูโสภิตวัชรกิจ วัดบางลำภู จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแ […]