ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (จำนวน 6 รายการ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


รายการที่ 1 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-027) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายการที่ 2 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-028) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายการที่ 3 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-029) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายการที่ 4 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-030) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายการที่ 5 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-067) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

รายการที่ 6 ประกาศ เรื่องประกวดราคาซื้ออุปกร์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาลน้ำผิวดิน (น้ำต้นทุน) (พพ.-กทอ.64-071) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.