ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (จำนวน 6 ประกาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับน้ำบาดาล/น้ำผิวดิน (มีน้ำต้นทุน) (จำนวน 6 ประกาศ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

แสดงความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.