วันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก​ ในพื้นที่​ 9​ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ผ่านระบบVid […]

ปลัด ทส. เกาะติดไฟป่าและหมอกควันภาคเหนืออย่างเข้มข้นวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง) เป็นประธานในการประชุมติดตามงานผ่านระบบ Video Conference โดยใช้แอปพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings ร่วมกับ ศปม.อต. หน.นปพ […]

ขับเคลื่อนนโยบาย ผ่าน Video Conferenceวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายวราวุธ​ ศิลปอาชา​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ เป็นประธานในการประชุมตรวจติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขนาดเล็ก​ ในพื้นที่​ 9​ จั […]

ทส. ติดตามแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน