ติดต่อเรา

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)

เลขที่ 30 ถนนท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

โทรศัพท์ :: 0-54-223-298  แฟกซ์ :: 0-54-228-081