เขตพื้นที่รับผิดชอบ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) มีเขตพื้นที่รับผิดชอบอยู่จำนวน 2 จังหวัด คือ

1. จังหวัดลำปาง

2. จังหวัดอุตรดิตถ์

airealampang_uttaradit