Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand


ตรวจรับงานซ่อมระบบน้ำบำรุงแปลง สถานีวิจัยวนศาสตร์พังงา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา (มีนาคม 2563) (Click>>>>อ่านต่อ)

กิจกรรมบำรุงรักษาแปลงปลูก สถานีวิจัยวนศาสตร์ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>อ่านต่อ)

Monitoring Team

กิจกรรมดูแลแปลง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (Click>>>>>อ่านต่อ)

การประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับสภาพพันธุ์พืช และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ใน บริเวนระบบนิเวศที่ถูกรบกวน (การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง) (Click>>>>อ่านต่อ)

5 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเซียและไทย (Click>>>อ่านต่อ)

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.