การประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO)


นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการส่วนความร่วมมือด้านการป่าไม้ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม Second Session of the Assembly of the Asian Forest Cooperation Organization (AFoCO) ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2562

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.