การประชุม 5th Project Coordination Meeting, Malaysia


เมื่อวันที่ 7-8 สิงหาคม 2562 รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายจิระศักดิ์ ชูความดี) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่ และนายมนตรี อินต๊ะเสน นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุม 5th Project Coordination Meeting ณ ประเทศมาเลเชีย ภายใต้โครงการการปรับสภาพพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชเฉพาะถิ่น และพืชที่ถูกคุกคาม ในระบบนิเวศบนบกที่ถูกรบกวน ในมาเลเชียและไทย (Domestication of Endangered, Endemic and Threatened Plant Species in Disturbed Terrestrial Ecosystem in Malaysia and Thailand)

Leave a comment

Your email address will not be published. ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.