ร้องเรียน


 • This topic has 2 ข้อความตอบกลับ, 2 เสียง, and was last updated 4 months มาแล้ว by เพ็ญประภา รัตนะวัน.
กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #387024 Reply
  พงศ์วรินทร์
  ผู้เยี่ยมชม

  ถ้าหากผู้นำหมู่บ้านอนุญาตให้บุลคลเข้าไปทำสวนโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของคผณะกรรมการจะมีความผิดหรือไม่ครับแล้วแล้วจะร้องเรียนขอให้เจ้าหน้าเข้าตรวจสอบต้องทำอย่างไรครับขอความกรุณาช่วยแนะนำด้วยครับ

  #390484 Reply
  coorspec
  Keymaster

  การจัดตั้งโครงการป่าชุมชนตามแนวทางของกรมป่าไม้
  เป็นการที่อธิบดีกรมป่าไม้ สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่า ในรูปแบบ “ป่าชุมชน”
  1.ในพื้นที่ป่า กรมป่าไม้อาศัยอำนาจมาตรา 17 และมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
  มาตรา 17 บัญญัติว่า” บทบัญญัติในส่วนนี้ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า การค้นคว้าหรือการทดลองในทางวิชาการ
  (2) ผู้เก็บหาเศษไม้ปลายไม้ตายแห้งที่ล้มขอนนอนไพรอันมีลักษณะเป็นไม้ฟืน ซึ่งมิใช่ไม้สักหรือไม้หวงห้ามประเภท ข. ไปสำหรับใช้สอยในบ้านเรือนแห่งตนหรือประกอบกิจของตน”
  มาตรา 32 บัญญัติว่า”บทบัญญัติในส่วนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่จัดกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า การค้นคว้า หรือการทดลองในทางวิชาการ
  2.ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ กรมป่าไม้อาศัพอำนาจมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
  มาตรา 19 บัญญัติว่า “เพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ อธิบดีมีอำนาจสั่งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ กระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดในเขตป่าสงวนแห่งชาติได”
  ดังนั้น ในกรณีดังกล่าว
  1. การที่ผู้นำหมู่บ้านอนุญาติให้บุคคลเข้าไปทำสวนโดยไม่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการจะมีความผิดหรือไม่
  ตอบ การทำสวนไม่เป็นการกระทำไปเพื่อประโยชน์ในการบำรุงป่า มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หรือเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล รักษาหรือบำรุงป่าสงวนแห่งชาติ มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 จึงไม่สามารถทำสวนในพื้นที่ป่าชุมชนได้
  2. ร้องเรียนได้ดังนี้
  – ร้องเรียนผ่านระบบE-petition
  – ทำหนังสือส่งไปรษณีแจ้งกรมป่าไม้
  – ร้องเรียนต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

  #404950 Reply
  เพ็ญประภา รัตนะวัน
  ผู้เยี่ยมชม

  สวัสดีค่ะ ดิฉันอยากร้องเรียนโครงการแจกพันธุ์กล้าไม้ฟรี ดิฉันได้ติดต่อตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งระบุว่าเปิดจองเดือนเมษายน ดิฉันได้โทรไปสอบถามเดือนมีนาคม ได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่ว่าแจกหมดแล้ว และให้ทำการติดต่อมาปีหน้า และปี2563 แม่ของดิฉันได้ทำการจองได้รับเอกสารการจองเรียบร้อบ จองไว้600 ต้น นัดรับพันธุ์กล้า วันที่ 12 กันยายน 2563 และเมื่อไปรับตามที่นัดไว้ได้รับพันธุ์กล้าแค่ 5 ต้น คืออะไรคะเสียเวลาเสียค่าเดินทาง เจ้าหน้าที่ให้คำตอบว่าให้มากกว่านี้ไม่ได้ยังเหลือคนที่จองไว้อีกเป็นหมื่นๆคน ทำไมในตอนที่คุณทำการเพาะกล้าไม่มีการกำหลดจำนวนกล้าที่ชัดเจนหรือคะ ว่าคนนึงสามารถจองไว้300 ต้น และจะสามารถจองได้กี่ร้อยกี่พันคนต้นกล้าจึงจะพอสำหรับที่เขาจอง และเมื่อมีข้อผิดพลาด เอกสารการจองต้องมีเบอร์โทรติดต่อที่ผู้จองให้ไว้อยู่แล้วแต่ไม่มีการโทรแจ้งถึงการลดจำนวนต้นกล้าเลย ปล่อยให้ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ ต้องเดินทางมาอย่างลำบากเพื่อมารับต้นกล้า แค่5 ต้น ค่ารถที่เสียมาตั้ง 40 กิโลเมตร นำไปซื้อพันธุ์กล้าที่แถวบ้านยังจะได้เป็นร้อยๆต้น หรือให้ทำการจองไว้หลายเจ้าหน้าที่ เก็บส่วนของชาวบ้านเอาไว้ให้ญาติพี่น้องตัวเองก่อนหรือเอาออกไปจำหน่ายเองหรือเปล่า และคนในหมู่บ้านเดียวกันไปจองหลังแม่ดิฉันอีกแต่ได้นัดรับก่อนและยังได้100 ต้นซึ่งใช้อะไรในการชี้วัด และเขาได้บอกว่าฐาติเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ นี่หรือเปล่าคะคือตัวชี้วัด จากที่ดิฉัน ได้ชื่นชมโครงการนี้มากที่แจกกล้าไม้ฟรี เพื่อป่าจะได้เพิ่มมากขึ้นและที่สวนของดิฉันได้ซื้อพันธุ์กล้าไม้จำนวน 500 ต้นปลูกมาแล้ว 2 ปี เพื่อรอรับจากโครงการกรมป่าไม้แต่ก็ผิดหวังอย่างมากค่ะ

กำลังดู 3 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 3 (ของทั้งหมด 3)
ตอบกลับไปยัง: ร้องเรียน
ข้อมูลของคุณ: