previous arrow
next arrow
Slider
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

กรมป่าไม้ รับ ส.ค.ส. พระราชทาน

                วันที่ 21 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในโอกาสเถลิ...

                วันที่ 21 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กรมป่าไม้ ในโอกาสเถลิงศกปีใหม่ พุทธศักราช 2564 โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรับพระราชทาน ณ ห้องประชุม 1  อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

...

21 มกราคม 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น “ปลดล็อกมาตรา 7 อนุญาต ให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก.”

                วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปใ...

                วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับประเด็น "ปลดล็อกมาตรา 7 อนุญาต ให้ตัดไม้หวงห้ามที่ปลูกในที่ดิน ส.ป.ก." ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านช่อง 7HD สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง...

21 มกราคม 2564

กรมป่าไม้จัดประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                วันที่ 19 มกราคม 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรม...

                วันที่ 19 มกราคม 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผอ. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผอ. สำนักแผนงานฯ...

21 มกราคม 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุม Morning Talk ประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุม Morning Talk ประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม2 กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้จากส่วนกลางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งถ...

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุม Morning Talk ประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม2 กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้จากส่วนกลางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านระบบ Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทุกสำนัก โดยเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ ทส. ในการนี้นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้...

21 มกราคม 2564

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

                วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุ...

                วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม...

13 มกราคม 2564

Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม

21 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ให้สัมภาษณ์ กับผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เกี่ยวกับประเด็น “ไม้ตะเคียนที่บ้านของนายไชย์พล วิภา

21 มกราคม 2564

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว

13 มกราคม 2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

13 มกราคม 2564

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

6 มกราคม 2564

Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค

21 มกราคม 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ป่าชุมชนต้นแบบ พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

15 มกราคม 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัด ทส. ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

14 มกราคม 2564

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

13 มกราคม 2564

นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

12 มกราคม 2564

Slider

จัดซื้อจัดจ้าง

ปฏิทินกิจกรรม

There are no upcoming กิจกรรม at this time.

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนมกราคม 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนธันวาคม 2563
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนพฤศจิกายน 2563
Slider

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

Slider

เกร็ดความรู้

Slider

คลังความรู้

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
สำนักจัดการป่าชุมชน
Slider