Slider
กรมป่าไม้ เชิญชวนทุกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ เลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม เพื่อช่วยลดขยะ
previous arrow
next arrow
Slider
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกระทรวง

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวให้กำลังใจและมอบแนวทางการดำเนินงานให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ

5 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี

5 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนแม่บท ทส. ระยะ 20 ปี และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี

4 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารสังกัด ทส. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

2 เมษายน 2021

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธาน ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564

22 มีนาคม 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมอธิบดีกรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม...

วันที่ 5 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ในการนี้ ที่ประชุมมีเรื่องเพื่อพิจารณา...

5 เมษายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม เตรียมความพร้อมจัดตั้งป่าสงวนแห่งชาติที่เหมาะสมเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงนิเวศ

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการป่านันทนาการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีศักย...

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการป่านันทนาการ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยการกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการจัดตั้งป่านันทนาการ ในการคัดเลือกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการจัดตั้งเป็นป่านันทนาการ...

2 เมษายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก...

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นำคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาสหทัยสมาคมภายในพระบรมมหาราชวัง

...

2 เมษายน 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม หารือ ติดตาม ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมป่าไม้ประจำสัปดาห์

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ของกรมป่าไม้ (Morning talk) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดย...

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ของกรมป่าไม้ (Morning talk) ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางทุกสำนัก เข้าร่วมประชุม พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอร์เรนซ์...

30 มีนาคม 2021

นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการหารือร่วมกับ ปตท. และ อบก. หารือความร่วมมือการรับรองการดำเนินการเรื่อง carbon credit

            วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในการหารือร่วมกับ นายวร...

            วันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารคมกฤส กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้  เป็นประธานในการหารือร่วมกับ นายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน พร้อมคณะ และ นางสาวพฤฒิภา โรจน์กิตติคุณ ผู้อำนวยการสำนักประเมินและรับรองโครงการองค์การก๊าซเรือนกระจก...

29 มีนาคม 2021

Slider

ข่าวกิจกรรมผู้บริหารกรมป่าไม้

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อน “โครงการ แม่โขง-ล้านช้าง”ครั้งที่ 2/2564

31 มีนาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19)

30 มีนาคม 2021

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมพิธีเปิด “โครงการล้านกล้าไม้กับธนาคารไทยเครดิต”

30 มีนาคม 2021

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ ครั้งที่ 3/2564

19 มีนาคม 2021

นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า เข้ารับมอบเงินสนับสนุน การปลูกและบำรุงรักษาแปลงฟื้นฟูสภาพป่า

19 มีนาคม 2021

Slider

สื่อวิดีทัศน์และการเรียนรู้

Play

รมว.ทส. มอบนโยบายเครือข่ายป่าชุมชน ภาคอีสาน/อุบลราชธานี

Play

รมว ทส มอบกำลังใจ เครือข่ายป่าชุมชน จ.พังงา

Play

รุกขกร กรมป่าไม้

Play

“พาน้องราชภัฏกาญฯ ปลูกไผ่” @ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จ.กาญจนบุรี

Slider

ปฏิทินกิจกรรม

There are no upcoming กิจกรรม at this time.

จัดซื้อจัดจ้าง

โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น"

Slider

ข่าวกิจกรรมกรมป่าไม้

ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนมกราคม 2564
ข่าวกิจกรรมป่าไม้เดือนธันวาคม 2563
Slider

เกร็ดความรู้

Slider

คลังความรู้ (E-Book)

สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้
Slider